MYŠLENKY.
SLOVA.​​
VÝSLEDKY.
Výsledkem lidského jednání nejsou slova, ale činy.
Dokážeme vám,
že se prostřednictvím správných myšlenek, vhodných slov a adekvátních činů stanete mediálně úspěšní.

SOUSTŘEDÍME SE VÝHRADNĚ NA OBLAST, ZDRAVÍ, FITNESS, ESTETIKY, KOSMETIKY

Nespíme, neustále se vzděláváme a zajímáme o nové trendy. Kombinujeme proto v ideální celek moderní metody online nástrojů s klasickými a osvědčenými způsoby mediální propagace. Nic neděláme jen tak. Pokud se soustředíme na jednu aktivitu, má význam na tu druhou.

Nehledáme klienty v klasickém slova smyslu, hledáme spíše dlouhodobé partnery. Víme, že u nás zůstanete a budete dlouhodobě spokojeni jenom tehdy, pokud maximálně využijeme vaše finanční prostředky a budeme lepší než ostatní. Chceme být profesionálové, které rádi doporučíte dále!

PŘEHLED NAŠICH SLUŽEB

 • Analýza současného stavu
 • Vytvoření komunikační strategie
 • Profesionální medializace vaší společnosti
 • Profesionální správa sociálních sítí
 • Návrh projektů s dlouhodobým efektem
 • Krizová komunikace
 • Synchronizace komunikace s dalšími online nástroji v ideální celek (SEO, PPC, VIDEOMARKETING)
VAŠE BUDOUCNOST

Dokázali jsme z klientů učinit subjekty s pozitivním mediálním obrazem. Dokážeme to i s Vámi. Přesvědčte se v sekci „Reference“.

PROČ PRÁVĚ S NÁMI?
 • Jsme PR agentura působící v oblastech, ve kterých máme dlouholeté zkušenosti a pevně vybudované vztahy s médii – zdravý životní styl, fitness, krása. lifestyle
 • Na jednotlivé projekty vybíráme podle jejich struktury pouze odborníky, kteří jsou špičkami ve svém oboru
 • Spojujeme komunikaci v ideální efektivní celek – PR, sociální sítě, PPC, online marketing
 • Naší klienti jsou vidět v předních českých médiích. Neuskutečňujeme služby pouze na „oko“ jak tomu v našich končinách často bývá

Jak přemýšlíme

Buble1
Za
dlouhodobou spokojeností klienta se skrývá především fakt, že jste mu schopni poskytnout více než konkurence
Buble1

Stojíme o dlouhodobou důvěru jak na straně klientů, tak na straně médií. Věříme, že win-win metoda je tou, která udrží dlouhodobé partnerství, a proto o oboru přemýšlíme synergicky. Soustředíme se výhradně na oblast, ve které máme dlouholeté zkušenosti a naše klienty spojujeme v ideální celek. Neříkáme věci, aby dobře zněly, ale aby byly vždy splnitelné a zároveň klientovi za jeho finanční prostředky přinesly maximální efekt. Uvědomujeme si, že se obor public relations mění společně s technologiemi, které mu dodávají nový rozměr. Dbáme na smysluplné propojení všech aktivit za vynaložené finanční prostředky. Jsme agenturou, která chce, abyste ji rádi doporučili dále!

Co umíme

 • Analýza současného stavu

  Na začátku každé úspěšné komunikace by měla stát řádná analýza, která pomůže nastavit ideální komunikační strategii a využít potenciál, který v sobě skrýváte. Zanalyzujeme proto silné a slabé stránky vaší současné komunikace, nastavení marketingových nástrojů a doporučíme vám ideální kombinaci služeb, která povede za růstem kreditu vaší společnosti.

 • Komunikační strategie

  Každá společnost a firma je individuální a stejně tak potřebuje nastavit individuální komunikační strategii, která povede k úspěchu. Vytvoříme proto souhrn aktivit, témat a postupů, se kterými budeme vaší společnosti budovat renomé a úspěch v podnikání.

 • Profesionální medializace

  Spolupracujeme s předními tištěnými , onlinovými, rozhlasovými i televizními médii viz ukázka péče o klienty v sekci „klienti“. Využíváme dlouholetých vybudovaných vztahů a zkušeností, které vedou k úspěšné medializaci aktivit našich klientů.

 • správa sociálních sítí

  Sociální sítě a komunikace na internetu se staly nedílnou součástí budování dobrého jména každé firmy. Znalosti zákonitostí a umění jejich aplikace s pomocí profesionálů je nedílnou součástí našich služeb.

 • Synchronizace komunikace

  Public relations a budování dobrého jména kloubíme dle možností klienta s online marketingovými nástroji, kdy klient dosahuje ideálních výsledků. Spolupracujeme s profesionály v oblasti SEO, PPC, VIDEOMARKETINGU, abychom klientovi mohli nabídnout ideální mix, který mu ruku v ruce s public relations přinese maximální efekt.

 • dlouhodobý efekt

  Druhá rovina public relations vedle pravidelné medializace klientů v českých médiích je schopnost vymyslet projekty a akce s mediální vizibilitou, která na dlouhé období zůstane v myslích široké veřejnosti. Rádi se o ni postaráme.

 • Contours - síť fitness center pro ženy

  Síť specializovaných fitness center pro ženy (33 poboček). Contours Express was established in the U.S.A. in the state of Kentucky by Daren Carter. He got the idea for Contours Express from his mother, Brenda. For years, Brenda would get key into her son's gym before it opened -- before the grunting, weight-tossing men invaded.

 • Svět zdraví - síť dietologických center

  Síť renomovaných dietologických poraden (57 poboček). Specialista pro snížení váhy a zlepšení kondice. Unikátní poradenství Nutriční typologie ve více jak 50 kamenných provozovnách po celé ČR a SR.

 • Petra Clinic - klinika estetické medicíny

  Klinika krásy Petra Clinic poskytuje široké spektrum služeb v oblasti estetické péče. Stěžejním zaměřením je tvarování problematických částí těla, bez nutnosti chirurgických výkonů. Petra Clinic patří mezi přední estetická pracoviště, o čemž svědčí nejen velký zájem klientů o konzultace, ale především počet terapií, dosahované výsledky a reference zákazníků.

 • Studio Fascinace - pohybové studio

  Pohybové Studio Fascinace je centrum umístěné v samém srdci Prahy na Malé Straně. Orientuje se na pohybové aktivity pro všechny věkové skupiny a nabízí oblíbené lekce ZUMBY, YOGY, PILATES, FLOWTONIC, FITBALL a dalších oblíbených aktivit. V čele Pohybového Studia Fascinace stojí lektorka a spolumajitelka studia Mgr. Tereza Semrádová.

 • Yoda Institut

  Yoda Instiut je organizace zabývající se sestavováním komplexních pohybových a stravovacích programů, školením široké veřejnosti v oblasti zdravého životního stylu a informováním o novinkách ze světa fitness a rehabilitace.

 • Dietolozka.cz – Lenka Kaprhálová

  Lenka Kaprhálová se zabývá dietologií a výživovým poradenstvím na míru.

 • David Kroužel

  Mgr. David Kroužel

  Jednatel

  tel: + 420 606 657 412
  david@syncom.cz

  David poznal zálibu v public relations již při studiu na vysoké škole se zaměřením na sociální a masovou komunikaci. Univerzitu zakončoval diplomovou prací na téma "Public relations jako nástroj mocných". V oblasti PR, kde se věnuje převážně tématice zdraví, zdravého životního stylu a krásy, se pohybuje od roku 2008. Vnímá PR jako umění, kterému se musí člověk učit v kombinaci s vrozenými předpoklady k úspěchu - empatie, schopnost zaujmout, cit pro psaný projev. Přál by si, aby se celý obor public relations zprofesionalizoval a zůstali v něm jenom lidé, kteří ho dokáží adekvátně reprezentovat.

 • Eliška Maco

  Mgr. Eliška Maco

  Social Media Manager

  tel: + 420 733 610 041
  eliska@syncom.cz

  Eliška začala pracovat v oblasti marketingu již při studiu vysoké školy. Jako projektový manager byla součástí rebrandingového týmu největší retailové společnosti v ČR. V současnosti spravuje sociální sítě klientům z různorodých segmentů podnikání. Pravidelně se také účastní českých a zahraničních kongresů. S agenturou Synergy Communications spolupracuje od roku 2014